Operator Air

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) adalah badan yang mengawal selia industri perkhidmatan air di Malaysia.
Di bawah SPAN, terdapat beberapa syarikat air yang dikawal selia di peringkat negeri. Berikut adalah beberapa syarikat air yang berada di bawah seliaan SPAN: 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
Bahagian Bekalan Air Labuan
Lembaga Sumber Air Terengganu
Syarikat Air Melaka Berhad
Pengurusan Air Pahang Berhad
Syarikat Air Kelantan
Indah Water Konsortium
Air Selangor Sdn Bhd
Syarikat Air Darul Aman
Lembaga Air Perak
Syarikat Air Johor Sdn Bhd
Syarikat Air Perlis
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang
Syarikat Air Negeri Sembilan