Latar Belakang Kami

Air Kita, Tanggungjawab Semua

Mengenai Kempen #AirKita

Kempen “Air Kita, Tanggungjawab Semua” atau secara singkatannya #AirKita merupakan kempen anjuran Forum Air yang dilancarkan sebagai inisiatif dalam mengumpulkan dan menyampaikan suara-suara pengguna secara proaktif terutamanya dalam pelbagai isu berkaitan dengan air di Malaysia.

Kami berusaha untuk mencapai objektif berikut:

Mengenai Forum Air

Forum Air merupakan satu badan yang ditubuhkan untuk membantu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. EcoKnights telah dipilih dan didaftarkan sebagai badan Forum Air pada tahun 2023 dan 2024, dan akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sepertimana yang digariskan bawah Seksyen 70 Akta tersebut.

Misi Forum Air

Forum Air mahu rakyat Malaysia mendapat akses kepada bekalan air dan serta perkhidmatan sanitasi berterusan yang sistematik, bersih, dan selamat.

Memberi maklum balas dan cadangan kepada SPAN mengenai perkara yang berkaitan dengan kepentingan pengguna dalam perkhidmatan bekalan air dan pembetungan.

Mewakili minat pengguna dalam perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.

Memajukan kepentingan pengguna yang berkaitan dengan tarif, dan standard bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.

Mengenal pasti dan mengkaji semua perkara berkaitan yang mewakili kepentingan pengguna dan akan memastikan bahawa semua pemegang lesen perkhidmatan air akan menyedari, dan responsif terhadap isu berkaitan perkhidmatan yang diberikan

Kerjasama Antara SPAN dengan EcoKnights

Pertubuhan Alam Sekitar EcoKnights Kuala Lumpur atau EcoKnights telah dilantik sebagai badan Forum Air pada tahun 2023-2024, sebagai sebuah badan yang ditubuhkan untuk membantu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) bagi menjalankan fungsi-fungsi di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sepertimana yang digariskan bawah Seksyen 70 Akta tersebut.

Wakil Duta #AirKita

EcoKnights

Pertubuhan Alam Sekitar EcoKnights Kuala Lumpur dan Selangor (atau EcoKnights) merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan (ROS). Organisasi ini diterajui oleh rakyat tempatan selama lebih 17 tahun dalam mendidik dan memberi kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar. Program-program yang dijalankan adalah dalam bentuk pendidikan yang memfokuskan isu-isu pemuliharaan alam sekitar di Malaysia.

Dr. Yasmin Rasyid

Pengerusi EcoKnights

Beliau pernah dipaparkan dalam keratan akhbar seperti  ‘Alam Sekitar Yang Lebih Baik, Aspirasi ‘EcoKnights’ dan juga ‘A Green DNA’

Amlir Ayat

Naib Pengerusi EcoKnights

Water Warriors UM

Water Warriors ialah projek alam sekitar yang dibangunkan untuk perlindungan dan pemuliharaan air di sekitar kampus  Universiti Malaya.  Projek bermatlamat untuk membina kesedaran dan penglibatan orang ramai dalam melindungi sumber air di sekitar kampus dengan melibatkan masyarakat untuk menjalankan pemantauan asas, yang dikenali sebagai ‘citizen scientist’. Water Warriors bukan sahaja fokus kepada pemantauan, malah penglibatan dalam ‘gotong-royong’ dan pelaporan awam mengenai kebocoran air di kampus.

Affan Nasaruddin

Pengasas Bersama Water Warriors UM

Beliau pernah dipaparkan dalam keratan akhbar seperti ‘Air Selangor, UM kerjasama tangani isu bekalan air’

Siti Norasiah Abdul Kadir

Pengasas Bersama Water Warriors UM

Beliau pernah dipaparkan dalam keratan akhbar seperti ‘Students as change agents for sustainable development’

Alliance of River Three (ART!)

River Three ialah Program Pemuliharaan, Perlindungan dan Pemulihan Sungai (CPR) yang menggunakan Gotong Royong Education By Action (GREduAction!) sebagai pendekatan untuk melaksanakan River Three Park yang direka bentuk, diterajui, dan dibina oleh komuniti. Pendekatan ini, serta idea River Three Park, juga merupakan konsep dan strategi yang dicipta oleh Kennedy Michael, salah seorang pemenang The Star Golden Hearts Award. River Three merangkumi Sungai Klang Taman Melawati dan Sungai Klang Mid Valley.

Kennedy Michael

Pengasas ART!