Anda mempunyai permasalahan berkenaan bekalan air?

Kongsi Kisah Anda disini

Kongsikan kisah anda menggunakan ruangan dibawah

Anda boleh kongsikan maklum balas anda dengan pihak #AirKita mengenai apa-apa isu atau pendapat berkait dengan perkhidmatan bekalan air dan pembetungan. Maklumat peribadi anda akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA).
(eg: Taman Binjal, Jeli, Kelantan)